Bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelses medlemmer
NJ
Niki Jensen
30 33 79 50
JF
Jessica Ford
Kasserer
29 27 28 55
MO
Marianne Olsen
Formand
22 81 77 58
File
Jeppe Poulsen
Tunerings ansvarlig
29 90 75 07
File
Rikke Asmussen
Senior ansvarlig U19/Senior
28 88 58 56
HS
Heidi B. K. Skaaning
Bestyrelses medlem
28 12 75 59
DL
David Lautrup
Bestyrelses medlem
21 69 45 11
File
Thony Rande
Bestyrelses medlem
24 66 14 15