Opgaver og ansvar.

Opgaver og ansvar for bestyrelsen.

Opgaver og ansvar

Oversigt over ansvarsområder i bestyrelsen:

Formandens opgaver og ansvar:

 • Klubbens ansigt ud ad til
 • Kontaktperson til pressen, herunder div. annoncering i Lokalbladet og Dagblade
 • Ansvarlig for klubbens drift (daglig ledelse)
 • Ansvarlig for afholdelse af bestyrelsesmøder
 • Ansvarlig for indkaldelse til Generalforsamling, herunder dagsorden, dato og tidspunkt
 • Ansvarlig for at spillercertifikater på de enkelte spillere er til rådighed på anfordring
 • Er medlem af repræsentantskabet
 • Kontaktperson mellem formanden for FU i BGIF
 • Videreformidle post
 • Ansvarlig for deltagelse i eksterne arrangementer
 • Deltage i Bestyrelsesmøder samt Hovedbestyrelsesmøder.
 • Deltage i Trænerleder møder – s.m. bestr. medlem A Dvale
 • Ansvarlig for sponsorkontrakter
 • Ansvarlig for div. hædringer
 • Ansvarlig for trænerkontrakter
 • Deltage ved HR-samtaler med træner – s.m bestr.medlem B
 • Ansvarlig for opdatering af træner mappe, til nye træner/holdleder
 • Deltage i hal fordelingsmøder, samt ansvarlig for alternativ hal-tider sammen med Best. A
 • Ansvarlig for Knæk Kurven

Kasserens opgaver:

 • Deltage i Bestyrelsesmøder
 • Daglig bogføring
 • Betale regninger og turnerings gebyrer m.v.
 • Ansvarlig for medlems kontingenter
 • Ansvarlig for medlemslister
 • Kontaktperson til Kolding Kommune, DGI og DHF, herunder ansøgning om tilskud og indsendelse af medlemstal

Sekretærens opgaver:

 • Deltage i Bestyrelsesmøder
 • Skrive referater
 • Ansvarlig for indkaldelse til Bestyrelsesmøder
 • Ansvarlig for udsendelse af dagsorden
 • Ad hoc opgaver
 • Deltage i Hædringsudvalget + Hovedbestyrelsesmøder (hvis formanden er forhindret)

Ungdomsformandens opgaver: 

 • Kontakt til ungdomsholdene - herunder den nære trivsel til trænere/holdledere/spillere/forældre
 • Ansvarlig for indkaldelse til, samt deltage ved trænermøder – ungdom
 • Deltage ved forældremøder hvis det ønskes
 • Træner/holdleder aftaler – ungdom
 • Træner/holdleder pleje
 • Ansvarlig for invitation til Generalforsamling for ungdomstræner/holdleder (madbilletten betales af afdelingen)
 • Videreformidle postmeddelelser til de respektive trænere
 • Kontaktperson til JHF og DGI
 • Ansvarlig for udlevering af nøgler hhv. til træner skabene og hovednøgler
 • Deltagelse i Ungdomsudvalg
 • Ansvarlig for opsætning af haltider sammen med børneformanden
 • Information til Klaus ved nye træner
 • Indkøb af materialer, tøj mv.
 • Kontaktperson til indkøber pt. Nyform Direkt
 • Sportslig koordinering (vejleder for ungdomstrænerne, herunder uddannelse og kurser
 • Koordineringsansvarlig for de årlige indtjeningsopgaver – OK Benzin/Hallens diverse aktiviteter/Fritidsfesten/uddeling af lokalbladet
 • Turneringsansvarlig
 • Ansvarlig for hjemmesiden
 • Deltage i Bestyrelsesmøder
 • Ansvarlig for Holdsport
 • Ansvarlig HåndOffice

Børneformands opgaver.  -U11:

 • Kontakt til børneholdene - herunder den nære trivsel til trænere/holdledere/spillere/forældre
 • Ansvarlig for indkaldelse til, samt deltage ved trænermøder – børn
 • Deltage ved forældremøder hvis det ønskes
 • Træner/holdleder aftaler – børn
 • Træner/holdleder pleje
 • Ansvarlig for invitation til Generalforsamling for børnetræner/holdleder (madbilletten betales af afdelingen)
 • Videreformidle postmeddelelser til de respektive trænere
 • Kontaktperson til JHF og DGI
 • Ansvarlig for opsætning af haltider sammen med ungdomsformanden
 • Information til Klaus ved nye træner
 • Sportslig koordinering (vejleder for børnetrænerne, herunder uddannelse og kurser

Bestyrelsesmedlem A’s opgaver: 

 • Deltage i Bestyrelsesmøder
 • Deltage i trænermøder – senior (efter aftale og/eller behov) – s.m. formanden
 • Kontaktperson til seniorholdene – herunder den nære trivsel til træner/holdledere/spiller
 • Ansvarlig for invitation til Generalforsamling for seniortræner/holdleder (madbilletten betales af afdelingen)
 • Ansvarlig for koordinering og deltagelse i det årlige loppemarked
 • Deltage i hal fordelingsmøder, samt ansvarlig for alternativ hal-tider sammen med formanden
 • Ansvarlig for håndbold afslutningen

Bestyrelsesmedlem B’s opgaver:

 • Deltage i Bestyrelsesmøder
 • Vedligehold og brug af Pixoff
 • Vedligeholdelse og oprydning af opbevaringsrum
 • Vedligeholdelse af inventarliste
 • Arbejde med sponsorer og sponsorudvalg
 • Ansøge om legater
 • Ansvarlig for udlevering af nøgler hhv. til træner skabene og hovednøglerBestyrelsesmedlem C’S opgaver: 

 • Deltage i Bestyrelsesmøder
 • Arbejde med sponsorer og sponsorudvalg
 • Ansøge om legater